Kdo jsem?

Jen já.

Čtenář, fotograf, modelář, posluchač hudby, vínapitel, odnaučený kuřák cigár, motorkář. Většinou již vzhledem k věku teoretik… Vzdělání jsem dosáhl na Pedagogické fakultě UK Praha, na katedře speciální pedagogiky v časech před předáním moci, takže jsem byl na svojí školu hrdý. Doktorský titul jsem získal tamtéž, takže jsem, jak mi někdo řekl, lékař pedagogiky. Bylo to vtipné. Nyní bych byl moc rád, kdyby to mohla být pravda…