Kdo jsem?

Jen základní informace: VŠ – UK Praha, speciální pedagog. Pracuji v oblasti diagnostiky dětí se specifickými poruchami učení a chování.

Letecký modelář, „všeneuměl“. Četba, foto, kolo…

Mám velmi zastaralé názory… Kazdým okamžikem, zdá se, starší.