Ochrana života

Poslední dobou je stále více slyšet o výrobě potřebných proteinů pro výživu lidí konzumací hmyzu… Asi se nikdo nezajímá o realitu takové výroby. Neumím to přesně spočítat, ale rozhodně bude tímto způsobem výroby proteinů usmrceno více živých organizmů, nežli tradiční produkcí. Nabízí otázka: Kdo stanovil, že život hmyzího jedince má menší cenu nežli život krávy, ovce, prasete…

Zná někdo odpověď?