Ochrana osobních údajů

Moje webová adresa je: https://www.wohlhofner.com.

Komentáře

Nelze použít (nemám dost času, abych mohl číst a schvalovat vše, co napíšete. Je mi to líto, ale v této chvíli to nejde jinak.) Chcete-li cokoli komentovat, zašlete, prosím, mail na info@wohlhofner.com. Zvážím co zveřejním. Nikdy nikomu neposkytnu Vaše údaje (adresa…), nebudete-li si to výslovně přát. Asi to působí despoticky, namyšleně. Není. To zákony nás nutí chovat se jako Ti, kdo je vydávají. Chovat se jako stádo nesvéprávných idiotů… Omlouvám se, ačkoli nejsem vinen.

KarelW